Proizvodnja višanja

Uzgoj višnje smo započeli 2006. godine kada je podignut prvi nasad na površini od 1.8 hektara površine. Zasađena je sorta višnje "Cigančica", 1000 stabala. 

U početku je nasad uzgajan konvencionalno a 2016. je prebačen u ekološki uzgoj. Moram priznati da je taj potez promjenio naš cjelokupni dojam kada je riječ o uzgoju, ne samo višnje, već i lijeske.

 

 

Umjesto kalkulacije puta, puta, puta, (kilograma po stablu * broj stabala * cijena), poljoprivredu smo počeli gledati drugim očima. Nešto u stilu "što bog dadne i sreća junačka". Pomirili smo se da ne možemo utjecati na većinu faktora kada je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji i fokusirali se na ono što možemo. 

Rezultat je naravno bio manji prinos, ali zbog ekološkog "certifikata", uspjevamo dobiti veću cijenu. Ekonomski rezultat definitivno "gori", ali ukupno zadovoljstvo ddefinitivno veće :)

Osim "cigančice", od 2007. smo imali i nasad oblačinske višnje, koji smo nedavno "počupali". Budući da se radilo o drugom sortimentu, zahtjevao je intervenciju u drugim rokovima, što se često nije uspjelo izrealizirati. Najveći je problem bilo drugačije dozrijevanje, što je berbu činilo neizvodivom. 

 

 Nakon početnog "snalaženja" sa ceradama i 20-25 ljudi u berbi, ručnog utovara po 20-30 tona uroda u šlepere, spas je došao iz obližnjeg sela. Obitelj Matanovac nam već nekoliko godina odrađuje strojnu berbu pa pogledajte kako to sada izgleda:

 

Natrag na blog