Bušenje rupa

Kada je riječ o sadnji nasada, velika je dilema u načinu bušenja rupa. Da li rupe kopati štijačom ili bušiti svrdlom.

Budući da smo uglavnom uvijek bili ograničeni vremenom, ali i radnom snagom, odabrali smo traktorski bušač. Da bi izbjegli problem "ulizanih" rupa, rupe za sadnju bušimo svrdlom od 50 cm.

Više u videu: