Frezanje voćnjaka sa dvije freze

Uslužno frezamo voćnjake sa frezom "pipalicom", unutar, ali i između redova. Kompletna obrada voćnjaka u jednom prohodu.

Frezanje sa dvije freze koristimo u situacijama kada u voćnjaku razbacujemo stajnjak. Učestalo frezanje kompletnog voćnjaka treba izbjegavati jer je freza poprilično "destruktivan" stroj, "predobro" usitni zemlju što nas dovodi u opasnost od erozije tla.

Tako da na lošijim tlima, koja ne sadrže dovoljno hranjiva i za voćke, i za travu između, ipak umjesto freze, preporučamo obradu gruberom ili kultivatorom.