Razbacivanje stajnjaka

Gnojidba voćnjaka je osnovna aktivnost svakoga voćara. Naš je zadatak osigurati optimalnu količinu nutrijenata kako bi naše biljke mogle stasati i razviti se do punoga rodnoga potencijala.

Uz brojna dostupna gnojiva na tržištu, zaključili smo da nema boljeg gnojiva od stajskoga, te nabavili specijalziranu voćarsku prikolicu za razbacivanje stanjaka u voćnjaku. Osim toga smo nabavili i kombinirku za utovar tako da imamo ogroman kapacitet razbacivanja stajnjaka u voćnjaku. 

Glavni preduvjet za učinkovitost je da je stajnjak na parceli. Onda je na dan moguće razbaciti i do 100 tona stajnjaka po voćnjaku.